Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Pix & Pages aan de samenstelling van deze webwebsite besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op https://www.pixandpages.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze webwebsite opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pix & Pages (ook niet via een eigen netwerk).

Pix & Pages kan er niet voor instaan dat de informatie op https://www.pixandpages.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Pix & Pages sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van https://www.pixandpages.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze webwebsite is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om https://www.pixandpages.nl te kunnen raadplegen.

 

Bel mij terug

Heeft u vragen? Laat uw nummer achter, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld!